2024 BAZKIDEen BATZAR OROKORRA

14 junio 2024

 

Mungian, 2024ko ekainaren 14an

 

Bazkideen Batzar Orokorrerako deia egin da, Ez-ohiko bilkuran. Batzar hori 2024ko uztailaren 2an egingo da Udal Frontoian (Trobika kalea 1, Mungia), 18:30ean lehen deialdian eta 19:00etan bigarren deialdian, gai-zerrenda honen arabera:

  • Presidente berrirako hautaketa.
  • Eskaerak eta galderak

Oharrak:

  • Batzarrera sartzeko derrigorrezkoa izango da NANa aurkeztea.

 

ZUZENDARITZA BATZORDEA

 


 

En Mungia, a 14 de junio de 2024

 

Se convoca a la Asamblea General de Socios en sesión Extraordinaria a celebrar en el Frontón Municipal, sita en la Cª Trobika, 1 (Mungia), el día 2 de ju6io de 2024, a las 18:30 horas en primera convocatoria y 19:00 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

  1. Elección de Nuevo Presidente.
  2. Ruegos y Preguntas

 

Notas:

  • Para acceder a la asamblea será obligatorio presentar el D.N.I.

 

JUNTA DIRECTIVA

 

Deialdia – Convocatoria – 1