Arautegia – Normativa

MUNGIA Txapelketaren arautegia

EGUTEGIA:

 • Partiden egutegia eta lehiaketa-koadrantea aldez aurretik eginda daude eta, behin klubei bidalita, ez da data-aldaketarik onartuko.
 • Erabaki hori Udalarekin batera hartu da, pilotariak nondik datozen garaiz jakiteko (daten simulazio bat bidaliko zaizue, baina txapelketa baimendu ondoren formatua mantendu egingo da).
 • Jaialdi guztiak 10: 30ean hasiko dira, gaztetxoen lehen partida eta seniorren hurrengoak izango dira. Data bat izan ezik, gazteen hiru partida izango baitira.
 • Jarraian deskribatutako ordezkapenak onartzen dira, deskribatutako arauei eutsiz.

ORDEZKAPENAK:

 • Gazteen kategorian, kategoria berekoak eta beheragokoak bakarrik izango dira ordezkoak.
 • Bikote baten ordezko edozein pilotari izan daiteke, baldintza hauek betetzen baditu:
  • Federatu lizentzia indarrean izatea.
  • Txapelketan titular gisa izena emanda ez egotea.
 • Behin kanporatua, pilotari titular bat edozein pilotariri berratxilotu ahal izango zaio, ordezko gisa partida bat jokatzeko final-zortzirenetatik aurrera izan ezik.
 • Titularra ordezkatzen duen pilotariak txapelketan jarraituko du, behean deskribatutako Covid-19etan izan ezik.

COVID-19tik ERATORRITAKO ARAZAOAK:

 • Pilotariren bat Covid-19ak kutsatuta badago, gaixotasun edo lesiotzat hartuko da, eta beste pilotari batek ordeztu ahal izango du.
 • Partida jokatuko duen pilotariaren edo pilotarien herria konfinatua bada, partida hau gehienez  hiru astez atzeratuko da.
  • Pilotaria bakarrik izanez gero, ordezko bat jarri ahal izango da, betiere ordezkapenen atalean idatzitakoa betez, eta titularrak hurrengo partida berriz jokatu ahal izango du.
  • Partida hau edo hauek ezingo balira jokatu adierazitako egunetan beste edozein arrazoirengatik, antolakuntzak bertan behera utzitako partidaren edo partiden erabakia hartuko du.
 • Lurralde batek konfinatzen bada, bikote horren partida gehienez hiru astez atzeratuko da.
  • Epe horretan partida hau edo batzuk jokatu ezin badira, antolakuntzak bertan behera utzitako alderdiaren edo alderdien erabakia hartuko du, konfinamenduarekin jarraituz gero.
  • Partida hau edo hauek ezin badira jokatu adierazitako egunetan beste edozein arrazoirengatik,

PARTIDEI EZ AURKEZTEA:

 • Bikotekideren batek partidara ez dela joango baieztatzen badu, honako erabaki hauek hartuko dira:
  • Gorriz doan Bikotea izanez gero, aurreko fasean tanto gehien egin dituen bikoteari jakinaraziko zaio. Horrek ere ezin badu, aurreko faseko galtzaileen aukerak agortuko dira, Inor lortzen ez bada, kanporaketa gainditzutat emongo da.
  • Urdinez doan Bikotea izanez gero, bere aurka galdu zuen bikoteari abisatuko diogu. Hori ezinezkoa bada, aurreko fasean tanto gehien egin dituenari jakinaraziko zaio. Horrek ere ezin badu, aurreko faseko galtzaileen aukerak agortuko dira, Inor lortzen ez bada, kanporaketa gainditzutat emongo da.

OHARRA: Araudi honetan jasota ez dagoena Euskal Pilota Federazioaren Joko Araudia kontuan hartuko da.

Arautegia-Normativa Mungia Txapelketa

 


 

Normativa Torneo MUNGIA

CALENDARIO:

 • El calendario de partidos y cuadrante de competición están confeccionados de antemano, una vez enviado a los clubes no se admitirán cambios de fechas.
 • Esta decisión se ha tomado conjuntamente con el Ayuntamiento con la finalidad de saber con antelación los lugares de los que proceden los pelotaris.(se os enviará una simulación de fechas, pero una vez autorizado el torneo se mantendrá el formato).
 • Todos los festivales comenzaran a las 10:30h, siendo el primer partido de juveniles y los siguientes de senior. Excepto una fecha que serán tres partidos de juveniles.
 • Se admiten las suplencias, descritas a continuación y manteniendo las normas descritas.

SUPLENCIAS:

 • En la categoría juvenil, solo podrán ser suplentes los de la misma categoría e inferior.
 • Puede ser cualquier pelotari suplente de una pareja, que cumpla con los siguientes requisitos:
  • Tener licencia federativa en vigor.
  • No estar inscrito en el torneo como titular.
 • Una vez eliminado, un pelotari titular podrá ser repescado para disputar algún partido como suplente, con el fin de que se disputen los partidos, excepto a partir de octavos de final.
 • El pelotari que sustituya al titular seguirá en el torneo, excepto en los casos abajo descritos de Covid-19.

PROBLEMAS DERIVADOS del COVID-19:

 • En caso de que algún pelotari esté contagiado por el Covid-19, se considerará como una enfermedad o lesión y este podrá ser suplido por otro pelotari, el cual seguirá adelante en la competición.
 • En caso, de que la localidad del pelotari o pelotaris que vayan a disputar el partido sea confinada, este partido se aplazará como máximo tres semanas.
  • En caso de ser solo un pelotari, se podrá poner un suplente siempre cumpliendo lo escrito en el apartado de suplencias, pudiendo el titular volver a jugar el siguiente partido.
  • Si no se pudiera jugar este partido o partidos en las fechas señaladas por cualquier otra circunstancia, la organización tomara una decisión del partido o partidos suspendidos.
 • En caso, de que sea un territorio el que sea confinado, el partido de esta pareja se aplazará como máximo tres semanas.
  • En caso de no poder disputar este o varios partidos en este plazo, la organización tomará una decisión del partido o partidos suspendidos , en caso de seguir con el confinamiento.
  • Si no se pudiera jugar este partido o partidos en las fechas señaladas por cualquier otra circunstancia, la organización tomara una decisión del partido o partidos suspendidos.

NO PRESENTACIONES a PARTIDOS:

 • En los siguientes casos de que alguna pareja confirme su no asistencia al partido, se tomara las siguientes decisiones:
  • En caso de ser la pareja que va de rojo, se avisara a la pareja que más tantos hayan hecho en la fase anterior. En caso de que este tampoco pueda, se ira agotando las posibilidades de los perdedores de la fase anterior. En caso de no conseguir a nadie, pasara de ronda.
  • En caso de ser la pareja que va de azul, se avisara a la pareja que perdió contra ella. En caso de no poder esta, se avisará al que más tantos hayan hecho en la fase anterior. En caso de que este tampoco pueda, se ira agotando las posibilidades de los perdedores de la fase anterior. En caso de no conseguir a nadie, pasara de ronda.

NOTA: Lo que no esté contemplado en este reglamento se tendrá en cuenta el Reglamento de Juego de la Federación Vasca de Pelota.

Arautegia-Normativa Mungia Txapelketa