ASAMBLEA General ORDINARIA de SOCIOS-2022

2 agosto 2022

 

Mungian, 2022ko abuztuaren 1en

 

Bazkideen Batzar Orokorrerako deia egin da, ohiko bilkuran. Batzar hori 2022eko irailaren 2an egingo da «Erakusketa Gela»-n (Trobika kalea 1, Mungia), 18:15ean lehen deialdian eta 18:45ean bigarren deialdian, gai-zerrenda honen arabera:

 1. Hala badagokio, memoria ekonomikoa onartzea
 2. Hala badagokio, kirol-memoria onartzea
 3. Hala badagokio, 2022-2023ko Ekonomia aurrekoentua onartzea
 4. Hala badagokio, 2022-2023ko Kirol Egutegia onartzea
 5. Zuzendaritza Batzordeko altak eta bajak
 6. Eskaerak eta galderak

 

Oharrak:

 • Batzarrera sartzeko derrigorrezkoa izango da NANa aurkeztea.

 

ZUZENDARITZA

BATZORDEA

Deialdia-Convocatoria

 


 

En Mungia, a 1 de agosto de 2022

 

Se convoca a la Asamblea General de Socios en sesión Ordinaria a celebrar en la «Erakusketa Gela», sita en la Cª Trobika, 1 (Mungia), el día 2 de septiembre de 2022, a las 18:15 horas en primera convocatoria y 18:45 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

 1. Aprobación de la Memoria Económica
 2. Aprobación de la Memoria Deportiva
 3. Aprobacion del Presupuesto Económico 2022-2023
 4. Aprobacion del calendario Deportivo 2022-2023
 5. Altas y Bajas en la Junta Directiva
 6. Ruegos y Preguntas

 

Notas:

 • Para acceder a la asamblea será obligatorio presentar el D.N.I.

 

JUNTA DIRECTIVA

 

Deialdia-Convocatoria