ASAMBLEA General ORDINARIA de SOCIOS-2023

17 julio 2023

 

Mungian, 2023ko uztailaren 17an

 

Bazkideen Batzar Orokorrerako deia egin da, ohiko bilkuran. Batzar hori 2023ko irailaren 1an egingo da Udal Frontoian (Trobika kalea 1, Mungia), 18:30ean lehen deialdian eta 19:00etan bigarren deialdian, gai-zerrenda honen arabera:

 

 • Hala badagokio, 2022-2023ko memoria ekonomikoa onartzea
 • Hala badagokio, 2022-2023ko kirol-memoria onartzea
 • Hala badagokio, 2023-2024ko Ekonomia aurrekoentua onartzea
 • Hala badagokio, 2023-2024ko Kirol Egutegia onartzea
 • Eskaerak eta galderak

 

Oharrak:

 • Batzarrera sartzeko derrigorrezkoa izango da NANa aurkeztea.

 

ZUZENDARITZA BATZORDEA

 


 

En Mungia, a 17 de julio de 2023

 

Se convoca a la Asamblea General de Socios en sesión Ordinaria a celebrar en el Fronton Municipal, sita en la Cª Trobika, 1 (Mungia), el día 1 de septiembre de 2023, a las 18:30 horas en primera convocatoria y 19:00 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

 

 1. Aprobación de la Memoria Económica 2022-2023
 2. Aprobación de la Memoria Deportiva 2022-2023
 3. Aprobacion del Presupuesto Económico 2023-2024
 4. Aprobacion del calendario Deportivo 2023-2024
 5. Ruegos y Preguntas

 

Notas:

 • Para acceder a la asamblea será obligatorio presentar el D.N.I.

 

JUNTA DIRECTIVA

 

Asanblada Deialdia – Convocatoria Asamblea