Protokoloa – Protocolo

Txapelketaren protokoloa

Jarraian, Mungiako Txapelketarako dugun covid-19aren txapelketaren punturik garrantzitsuenak aurkeztuko dizkizuegu:

Ikusleei zuzendutako garbitasun eta urruntze neurriak

 • Edozein sintoma agertu nahi duen pertsonak jaialdi batera ez joatea nahitaezkoa dela azpimarratuko da.
 • Barrutira sartzeko, sarrera nagusitik egingo da.
 • Pilota-jaialdian barrutia uzteko, bigarren mailako irteera bat egingo da
 • Esparruaren barruan, sarrerako sarreraren ondoan, soluzio hidroalkoholikorako banagailu bat jarriko da, ikusleek erabil dezaten.
 • Antolakuntzako langileek tenperatura hartuko diete jaialdira joaten diren pertsonei.
 • Instalazioan sartzeko eta egoteko, nahitaezkoa izango da beti maskara erabiltzea.
 • Ez da zutik dagoen ikuslerik egongo instalazioaren ezein gunetan.

Pilotarian babesteko neurriak

 • Partida jokatzeko jantzita joan beharko dute instalaziora.
 • Eremu bat emango zaie takoak jarri ahal izateko.
 • antolakuntzak atseden-set bat erraztuko du.
 • Pilotariek maskara erabili beharko duten aldageletan, partidaren ondoren dutxatzera baino ezin izango dira sartu

Protocolo del Torneo

A continuación, os presentamos los puntos mas importantes del protocolo del covid-19 que tenemos para el Torneo Mungia:

Medidas de higiene y distanciamiento implementadas dirigidas a los espectadores

 • Se hará hincapié en la obligatoriedad de no acudir a un festival en los casos en los que la persona que pretendiese hacerlo presente cualquier síntoma.
 • Para el acceso del recinto, se realizará por el acceso principal.
 • Para el abandono del recinto durante el festival de pelota, se realizará por una salida secundaria.
 • En el interior del recinto, junto a la entrada de acceso, se colocará un dispensador de solución hidroalcohólica para su uso por parte de espectadores.
 • El personal de organización procederá a la toma de temperatura a las personas asistentes al festival.
 • Para acceder y permanecer en la instalación será obligatorio en todo momento el uso de mascarilla.
 • No habrá espectadoras de pie en ninguna zona de la instalación.

Medidas de protección para pelotaris

 • Deberán asistir a la instalación vestidos para disputar el partido.
 • Se les facilitará una zona para poder colocarse los tacos.
 • La organización facilitara un set de descanso.
 • En los vestuarios, donde los pelotaris deberán usar mascarilla, solo podrán acceder después del partido a ducharse.